Head
Prof. (Dr.) P. Malairajan
B. Pharma, M. Pharma, Ph.D